Nieuwe Politieke Partij

Gooise PLEK

Partij voor Leefomgeving en Klimaat

Plek

In onze nieuwsbrief hebben wij aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben de verkiezingsprogramma’s van partijen bekeken en beoordeeld op het fietsbeleid.
Wij hebben hierbij gekeken naar de partijen die nu in de raad vertegenwoordigd zijn. Een nieuwe partij, die voor het eerst aan de verkiezingen meedoet, is daardoor buiten de boot gevallen. Sorry Gooise PLEK.
Het verkiezingsprogramma ademt “groen” en “fietsvriendelijk” (https://gooiseplek.nl/wp-content/uploads/2022/02/Verkiezingsprogramma-1-1.pdf). Hoewel een echte fietsparagraaf ontbreekt biedt het programma veel aanknopingspunten met de doelstellingen van de Fietsersbond. Wij wensen jullie veel succes bij de verkiezingen en in de toekomst zullen wij ook graag in overleg gaan om gezamenlijk meer voor de fiets te bereiken.

Categorieën