Komen fietsers toch nog steeds op tweede plaats

Gladheidbestrijding

Begaanbaarheid fietspaden na de sneeuw van 7 februari

Ceintuurbaan20210210

Zoveel sneeuw is al lang niet voorgekomen. Het winterweer zorgt voor veel plezier, maar het fietsen wordt er niet makkelijker op.

De gladheidsbestrijding lijkt nog steeds vooral gericht te zijn op het autoverkeer, ook binnen de bebouwde kom. Vier dagen na de sneeuwval vinden de auto’s ongehinderd hun weg. De conditie van de fietspaden is dan op veel plaatsen slecht.  Onder andere de fietspaden langs de Bollelaan zijn dan nog onbegaanbaar. Helaas is dit maar één van de vele voorbeelden.

Bij sommige kruisingen is zelfs nog een extra sneeuwwal opgeworpen, zoals op de foto (kruising Brediusweg / Amerfoortsestraatweg).

 

Categorieën