Stallingsvoorzieningen bij nieuwbouw onvoldoende

Appartementengebouw Zwarteweg in Naarden

Ook politiek negeert het belang van goede stallingvoorzieningen

zwarteweg

Onlangs heeft de gemeente groen licht gegeven voor het realiseren van 82 appartementen aan de Zwarteweg. Het betreft hier veelal zeer kleine studio’s voor de starters op de woningmarkt.

Tijdens de besluitvorming is er veel aandacht geweest voor de parkeervoorzieningen voor auto’s. T.a.v. de fietsvoorzieningen is er geen woord vuil gemaakt. De doelgroep (veelal jongeren) zal in belangrijke mate gebruik maken van het OV en de fiets, is de redenering van de gemeente, dus zijn er weinig parkeerplaatsen voor auto’s nodig. Vervolgens wordt echter nagelaten om over de stalling van fietsen, e-bikes en pedelec’s na te denken. In de plannen wordt slechts gesproken over een open stalling voor 123 fietsen, zonder verdere details. Er worden 60 1-persoonseenheden en 22 2-persoonseenheden gerealiseerd, dus is een stallingscapaciteit van meer dan 160 gewenst, verdeeld over een open stalling en een afsluitbare (veilige) stallingsruimte. Het gebouw is gelegen pal naast het station, dus een risicogebied voor fietsendiefstal.

De Fietsersbond heeft als convenantpartner bij de gemeente aangegeven betrokken te willen zijn bij dergelijke projecten, juist vanwege de fietsvoorzieningen.

De Fietsersbond heeft dan ook aangegeven dat:
1. Het aantal plaatsen onvoldoende is
2. De geplande voorziening onvoldoende bescherming biedt tegen diefstal
3. Voor het stallen van duurdere fietsen geen voorziening aanwezig zijn
4. Er geen voorzieningen zijn voor opladen van e-bikes en pedelec’s

De gemeente geeft slechts aan een stalling met 123 plekken, afgesloten met een slagboom, voldoende te vinden. Een onderbouwing van dit standpunt blijft, ook na aandringen, helaas achterwege.

Categorieën