Gladheidsbestrijding Gooisemeren

Niet parkeren op het fietspad…..wisten wij toch al?

Gladheidsbestrijding

In de gemeente Gooisemeren zijn een aantal borden geplaatst om de gladheidsbestrijding te verbeteren. Op zich een nobel streven. Met dit bord echter wordt gesuggereerd dat er buiten het strooiseizoen wel op het fietspad geparkeerd kan worden…..merkwaardig.
Onze afdeling heeft vele malen aangedrongen op een betere handhaving t.a.v. geheel of gedeeltelijk parkeren op de fietspaden. Met een betere handhaving zouden ook deze borden overbodig zijn. Duidelijker en goedkoper.

Categorieën