Nieuwe oversteek Meerstraat/Rijksweg in Naarden gereed

Oversteek_ASW

De oversteek van de Rijksweg ter hoogte van de Meerstraat in Naarden is gereed. Op 8 november is deze ook officieel in gebruik genomen. Voor de fietsers van en naar de Keverdijk een welkome mogelijkheid om de Wilhelminakruising te mijden.
De Fietsersbond heeft lang gepleit voor deze verbinding en is hier dan ook erg blij mee. Bij het ontwerp zijn wij echter in een laat stadium betrokken waardoor de mogelijkheid voor de inrichting als fietsstraat niet is meegenomen. Wel konden nog tijdig een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in het voordeel van de fietser.

Categorieën